Ang Dulot ng Kapatawaran

Sa Awit 32 at 51, bukod sa iba pa, nagsasalita si David tungkol sa mga emosyon na nauunawaan nating lahat: ang mga emosyong nauugnay sa pagkakasala. Ipinapakita sa atin ng mga awit ng pagtatapat at kapatawaran ang kaluwagan ng loob at kagalakan na matatagpuan sa pagpapatawad ng Diyos sa ating kasalanan at ang grasya at pagpapanumbalik na ipinagkakaloob ng Diyos. Inilalarawan sa Awit 139 ang Diyos kung kanino tayo nananalangin. Alam at nauunawaan ng Diyos ang lahat ng bagay tungkol sa atin, kaya Siya ang perpektong tagapayo sa panahon ng kagipitan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!