Ang Biyaya ng Pagbibigay

Sa 2 Mga Taga-Corinto 8–9, sumusulat si Pablo tungkol sa isang alok para sa mga inuusig na mananampalataya sa Jerusalem. Inilalarawan ni Pablo ang tapat na pamamahala ng mga taga-Filipos, na nagbibigay sa atin ng obra maestra tungkol sa paksa ng pamamahala ayon sa Bibliya. Tinatanggap ng Diyos ang ating mga kaloob, hindi batay sa laki ng mga ito—bukas-palad na nagbigay ang mga taga-Filipos kahit naghihirap sila—ngunit batay sa kalooban natin sa pagbibigay nito. Pagmamahal at pasasalamat dapat ang ating mga motibasyon, ang nagagalak na pagbabalik sa Diyos ng bahagi ng ibinigay Niya sa atin.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!