Ang Pagharap sa Kabalisahan

Ang mga awit na may emosyonal na tema ay kadalasang mga awit para sa pananalangin, kung saan nakikipag-usap ang sumulat ng awit sa Diyos tungkol sa mga tao, na kadalasan ay kanyang sarili. Itinuturo sa atin ng mga ito na kapag ipinarating natin sa Diyos ang ating mga nararamdamang pagkabalisa, pangamba, galit, panghihina ng loob, kawalan ng pag-asa, o anupaman, tinutulungan Niya tayo sa pagharap sa mga emosyong iyon at inaakay Niya tayo sa pagpapasalamat at pagsamba. Kapag nakakaranas tayo ng mga negatibong emosyon, maaari tayong dumulog sa Mga Awit anumang oras at makakahanap tayo ng kapanatagan, tiwala, at kapayapaan para mapagtagumpayan ang nagpapahirap sa atin.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!