Ang Makalangit na Karanasan ng Ministro

Bukod pa sa karanasan ni Pablo noong nakatagpo niya si Hesus sa daan patungong Damasco, natuto siya mula kay Hesus sa Disyerto ng Arabya, at dinala siya sa langit at binigyan ng mga pahayag na masyadong malalim para mailarawan gamit ang mga salita. Binigyan din si Pablo ng tinik sa kanyang laman, isang mensahero mula kay Satanas. Walang tunay na nakakaalam kung ano ang tinik na iyon, ngunit malinaw na ginamit ito ng Diyos para panatilihing mapagkumbaba si Pablo at para gamitin ang kahinaan ni Pablo upang ipakita ang Kanyang lakas. Nais ng Diyos na ipakita ang Kanyang kasapatan sa pamamagitan ng ating kakulangan.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!