Mapalad ang Lahat ng Tao

Maraming naniniwala na dapat pagpalain ng Diyos ang lahat ng tao, anuman ang kanilang mga desisyon at pinaniniwalaan. Ngunit lubhang nililinaw sa Bibliya na nakadepende sa mga kondisyon ang marami sa mga biyayang mula sa Diyos. Pinagpala ang pinagpalang tao dahil sa kanyang pananampalataya at kanyang mga desisyon. Nangangako ng pagpapala ang mga awit sa mga taong nagmamahal at may takot sa Panginoon at sumusunod sa Kanyang kalooban. Isinasaad sa Awit 127 kung paano kabilang ang pamilya sa pinakamagagandang pundasyon na ibinigay ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!