Katangian ng Pinagpalang Tao

Ang Mga Awit ay aklat ng papuri sa Diyos! Inilalahad sa Awit 1, tulad ng maraming awit ng pinagpalang tao, ang mga positibo at negatibong katotohanan. Natututunan natin ang hindi ginagawa ng mga pinagpalang tao, at pagkatapos ay ang ginagawa nila. Malaki ang kinalaman ng ating mga paniniwala at ating mga desisyon sa kung paano tayo pinagpapala ng Diyos. Natututunan natin kung paano pinagpapala ang mga maka-Diyos at kung paano hindi pinagpapala ang mga hindi maka-Diyos. Habang binabasa natin ang Mga Awit, mahalagang itanong sa ating mga sarili ang: Alin ako rito?

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!