Pinapahimlay Niya ako

Ang aklat ng Mga Awit ay mga tula ng pagsamba, papuri at panalangin sa Bibliya. May apat na pangunahing tema ang Mga Awit: mga awit na nagsasabi sa atin tungkol sa mga pinagpala, mga awit na nagpapahayag sa mga emosyong nararamdaman natin, mga awit ng pagsamba, at mga awit ng propesiya tungkol sa darating na Mesiyas. Ang pinakakilalang awit, at ang pinakamagandang paglalarawan sa relasyon ng Diyos at tao, ay ang Awit 23. Sa awit ng pinagpalang tao na ito, ipinapakita ang Diyos bilang isang matalino at mabait na pastol.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!