PAGTUGON SA MGA PAGSUBOK AT MGA SULIRANIN SA BUHAY

Nagbabahagi ang aklat ni Job ng magagandang pananaw sa kung paano tumugon sa mga hamon ng buhay. Kapag nakaranas tayo ng pagdurusa sa unang pagkakataon sa ating buhay bilang Kristiyano, karaniwang hindi talaga natin nauunawan ang dahilan. Gayunpaman, habang umuunlad at natututo tayo mula sa Bibliya, nagsisimula tayong makahanap ng maraming dahilan kung bakit nagdurusa ang mga tao. Maaaring magkaroon ng magagandang benepisyo mula sa mga pagsubok na kinakaharap natin, lalo na kapag nakapagtiis tayo at pinanindigan natin ang ating pananampalataya sa kabila ng lahat ng iyon.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!