Kapanganakan Ng Sangkatauhan

Nakasaad sa Genesis na ginawa ang tao ayon sa wangis ng Diyos: espirituwal, malikhain, nag-iisip, nakakaramdam, at kayang makipag-ugnayan. Napinsala ang wangis noong nagkasala sina Adan at Eba. Tinatalakay sa iba pang bahagi ng Banal na Kasulatan kung paano ibalik ang loob ng isang taong makasalanan sa Banal na Diyos. Unang nilikha ng Diyos si Adan, pagkatapos ay si Eba, ang babae, para makumpleto ang lalaki. Ang pag-aasawa, kung saan eksklusibong mag-iisa ang lalaki at babae, ang perpektong plano ng Diyos. Habang mas napapalapit sila sa Diyos, mas napapalapit sila sa isa’t isa.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!