Kakaibang Katuwiran

Kapag mapagkumbaba tayo at hangad nating mapangunahan ng Diyos, nagnanais tayo ng katuwiran—ang pagnanais na mabuhay nang kinalulugdan ng Diyos. Gusto nating malaman kung ano ang tama at gawin ang tama. Mahalaga sa Diyos ang ginagawa at ikinikilos mo. Tinatawag tayo para gawin ang tama—hindi lang ang kapaki-pakinabang. Ito ang ibig sabihin ng pagnanais at paghahangad ng katuwiran.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!