TATLUMPONG MGA DAHILAN NA MATATAGPUAN SA SALITA NG DIYOS KUNG BAKIT NAHIHIRAPAN ANG MGA TAO

Bakit nagdurusa ang matuwid? Libo-libong taon na itong tinatanong ng mga tao. Hindi tayo karaniwang nagtatanong o nagtataka kapag nagdurusa ang masasamang tao, ngunit bakit nagdurusa ang mabubuting tao? Hindi lang aklat ni Job ang sumasagot sa tanong na iyon; tinatalakay rin ito sa maraming iba pang bahagi ng Banal na Kasulatan. Sa katunayan, lumalabas ang paksa ng pagdurusa sa halos lahat ng aklat sa Bibliya. Nagbibigay ang Bibliya ng maraming dahilan na nakakatulong sa atin na maunawaan kung bakit tayo nagdurusa.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!