TUMINGIN KA SA IYONG SARILI, TUMINGIN KA SA DIYOS AT TUMINGIN KA SA IYONG PALIGID

Mula sa panahon ng pagdurusa ni Job, natututunan natin ang tatlong pananaw sa buhay kapag nahaharap tayo sa mga pagsubok. Sa ating pagdurusa, maitatanong natin ang mga tamang tanong. Dahil sa pagdurusa, maaari din tayong makinig sa Diyos para malaman ang mga tamang sagot. At panghuli, sa ating pagluluksa, maaari tayong maniwala sa mga sagot ng Diyos sa ating mga tanong. Kapag ginawa natin ang tatlong bagay na ito, mararanasan natin ang biyaya at kaginhawaan ng kaligtasan.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!