Ang Pagkataong Labas at ang Pagkataong Loob

Ang Salita ng Diyos ay may limang aklat ng tula, na tinatawag ding mga aklat ng kaalaman o mga kasulatan: Job, Mga Awit, Mga Kawikaan, Ang Mangangaral, at Awit ni Solomon. Sa mga aklat na ito, nakikipag-usap ang Diyos sa mga puso ng Kanyang mga tao kapag nagdurusa sila (Job), sumasamba sila (Mga Awit), humaharap sila sa mga desisyon sa araw-araw (Mga Kawikaan), nagdududa sila (Ang Mangangaral), at nagpapahayag sila ng mga bagay tungkol sa pag-aasawa (Awit ni Solomon). Nais ng Diyos na mabago tayo sa loob at labas.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Tula: Job – Ang Awit ni Solomon

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!