Ang Pagibig na Nagtutuwid

Itinuro ni Pablo na dahil kadalasang mas malalim ang puso ng tao kaysa sa kanyang kaalaman, dapat nating ipaubaya sa Diyos ang paghuhusga sa mga puso ng mga tao. Hindi itinuturo ng Bibliya na hindi tayo dapat manghusga ng ibang tao, kundi husgahan muna natin ang ating mga sarili, dahil kinakailangan kung minsan na husgahan ang mga taong patuloy na nagkakasala. Palaging pagmamahal dapat ang ating motibasyon sa pagharap sa kanila, nang may layuning ibalik ang kalooban sa Panginoon at katawan ni Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!