Pagkaka-baha-bahagi sa Iglesia

Ang unang problemang tinalakay ni Pablo ay ang problema ng pagkakahati; nahahati ang mga sumasampalataya dahil sa mga pinunong sinusunod nila. Ang mensahe ni Pablo ay dapat nating sundin si Kristo at hindi mga taong pinuno. Itinuro ni Pablo na ang Espiritu ng Diyos lamang ang nagtuturo ng mga espirituwal na bagay sa tao. Hindi natin matututunan ang espirituwal na katotohanan sa pamamagitan lamang ng ating mga mata, tainga, o puso bilang tao. Dapat nating matutunan ang espirituwal na katotohanan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kakayahan na malaman at maunawaan ang mga saloobin ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: I at II Mga Taga-Corinto

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!