Hulaan Kung Sino Ang Darating Sa Hapunan

Kilalanin ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Ester, ang kuwento ng isang babaeng Hebreo na nagpakasal sa isang Hentil at nagligtas sa mga Hudyo mula sa paglipol sa kanilang lipi, na nagpreserba sa lipi ng Mesiyas. Isa sa pinakamahahalagang tema ng aklat ni Ester ang pagpapahalaga ng Diyos sa mga buhay ng Kanyang mga tao, kahit na masakit o mahirap ang ating mga sitwasyon, at kung paano Niya ginagamit ang lahat ng bagay para sa ikabubuti para sa lahat ng tinatawag Niya na tumupad sa Kanyang mga layunin.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!