Ang Mga Katangian Ng Isang Pinuno

Ipinapakita sa atin ng aklat ni Nehemias ang pitong praktikal na prinsipyo ng pamumuno para tuparin ang gawain ng Diyos. Nagpamalas si Nehemias ng dakilang lakas, paninindigan, pag-unawa, pagtuon, tapang, tiyaga at ganap na dedikasyon sa pagtupad sa gawain ng Diyos ayon sa paraan ng Diyos. Ipinapakita sa atin ng mga prinsipyong ito mula sa buhay ni Nehemias kung paano maging handa para magamit ng Diyos, dahil Plano ng Diyos na gamitin ang Kapangyarihan ng Diyos sa Bayan ng Diyos sa pagtupad sa mga Layunin ng Diyos ayon sa Plano ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!