Ang Gawain Ng Diyos At Ang Puwersang Pumipigil Dito

Itinuturo sa atin ng aklat ni Ezra na kadalasan, tanda ng kumpirmasyon na tinutupad ang gawain ng Diyos kapag maraming balakid. Ngunit ang mensahe ni Ezra ay hindi tungkol sa pagkagapi o pagkakagambala dahil sa kalaban. Maraming prinsipyo tayong natututunan kay Ezra, at maibubuod ang mga ito bilang: Plano ng Diyos na gamitin ang Kapangyarihan ng Diyos sa Bayan ng Diyos para matupad ang mga Layunin ng Diyos ayon sa Plano ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply