Ginaya Ang Katuwiran Sa Roma

Sa kabanata 12–16 ng Mga Taga-Roma, binigyang-diin ni Pablo ang praktikal na aplikasyon ng mga katotohanang ibinahagi niya kaugnay ng Diyos, iglesia, iba pang sumasampalataya, pamahalaan, sanlibutan, at ating mga sarili. Partikular na tinatalakay ni Pablo ang: hospitalidad, paglilingkod, pagpapakumbaba, pagpapatawad, pananalangin, paggalang, pagiging huwaran, hindi malilinaw na aspekto ng buhay at kung paano hayaang pagmamahal ang magdikta sa ating pagtugon sa pagkakaiba-iba ng opinyon. Nagtatapos si Pablo sa kanyang pangunahing layunin: iparating sa sanlibutan ang ebanghelyo ni Hesu-Kristo.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!