Eh, Ano Ngayon!

Sa kabanata 9–11 ng Mga Taga-Roma, humarap si Pablo sa mga talagang malalim na katotohanan na hindi natin ganap na mauunawaan kailanman, ang doktrina ng Pagdedesisyon at ang Soberanya ng Diyos. Sa Mga Taga-Roma 8:28, natututunan natin na mapagkakatiwalaan natin ang hatol ng Diyos sa lahat ng bagay, maging sa masama, dahil ipinapangako Niya na may mabuting mangyayari pagkatapos ng lahat. Sa pagsusuko ng ating kalooban sa Diyos, ipapakita Niya sa atin ang Kanyang perpektong kalooban para sa ating mga buhay. Sa pagsunod natin sa Diyos, ikalulugod Niyang ipakita pa sa atin ang Kanyang kalooban para sa ating mga buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!