Mga Bagay Na Tinanggal

Tinatalakay sa mga aklat ng Mga Cronica ang parehong yugto ng kasaysayan na tinatalakay sa mga aklat ni Samuel at ng Mga Hari. Tumutukoy ang Mga Cronica sa Mga Bagay na Hindi Isinama. Binibigyang-diin ng mga aklat ang banal na pananaw ng Diyos sa kasaysayan ng mga Hebreo at sa mga hari na naging instrumento sa paggising ng interes sa pananampalataya, pagpapanumbalik, at pagbabagong-buhay. Ang mahalagang bagay na dapat tandaan para maunawaan ang Mga Cronica ay: naiiba ang mga paraan ng Diyos sa ating mga paraan, at naiiba ang mga saloobin Niya sa ating mga saloobin.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!