Ang Apat Na Mananakop at Ang Apat Na Kautusan

Ipinapaliwanag ni Pablo sa Mga Taga-Roma 5–8 ang ibig sabihin ng pagtatagumpay sa kasalanan at pamumuhay nang matuwid para kay Kristo sa isang bumagsak nang mundo na posible lamang sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Sa kabanata 7 at 8, ipinakilala sa atin ni Pablo ang apat na espirituwal na batas: ang Batas ng Diyos, ang Batas ng Kasalanan at Kamatayan, ang Batas ng Espiritu ng Buhay kay Kristo, na nagbibigay-daan sa ating mapagtagumpayan ang kasalanan at kamatayan, at ang Batas ng Pag-iisip. Sa pagtuon sa Batas ng Espiritu, malaya tayong makakapamuhay nang matuwid bilang mga taong naituwid ng grasya ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!