Ang Pagtatagumpay at Pagbagsak Ng Kaharian

Malalaman natin ang mahahalagang aral mula sa kasaysayan ng Israel na magbibigay ng pag-asa at magpapalakas ng loob, lalo na kapag nakakaranas ng mga espirituwal na kabiguan. Sa kabila ng pagsamba sa mga diyos-diyosan ng bayan, lubos ang pagpapasensya ng Diyos sa Kanyang bayan. Sa tuwing may hadlang sa ginagawa ng Diyos, nagsusugo ng propeta ang Diyos. Ang pangunahing papel o tungkulin ng mga propeta ay ang pagsisilbing instrumento ng Diyos sa pag-aalis ng mga balakid na humahadlang sa gawain ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!