Kapani-paniwala Ba Ang Kuwento Ng Paglalang Sa Salita Ng Diyos?

Bilang mga naniniwala sa Salita ng Diyos, dapat nating maunawaan kung paano nauugnay sa isa’t isa ang kuwento ng paglikha ayon sa Bibliya at ang agham. Paglikha kumpara sa ebolusyon; Ano ang sinasabi ng mga siyentista tungkol sa paglikha? Ano ang sinasabi ng mga naniniwala sa iisang tagalikha tungkol sa agham? Sa anong mga punto, kung mayroon man, nagkakasundo ang dalawang panig? Ipinapakita sa atin ng mga tanong na ito ang tatlong kulang na kaugnayan sa teorya ng agham, mga butas na tanging Bibliya ang ganap na makakasagot.

Aralin sa Audio:

Back to: Genesis at Exodo

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!