Pagkakabagay– Ang Ebidensiya ng

Ang pagkakatugma ang katibayan ng pag-iisa na idinisenyo ng Diyos para sa mag-asawa. Kasama sa ating pagkakatugma ang ating: pisikal na relasyon, mga pinapahalagahan, espirituwal na maturidad, mga isyu sa moralidad, paggugol natin sa ating oras at pera, mga isyu sa mga anak, at iba pang aspekto ng buhay nang magkasama. Pundasyon ang espirituwal na pagkakatugma para sa pagtukoy sa mga tungkulin at responsibilidad ng bawat isa. Para mapanatili ang pagkakatugma, dapat nating tanggapin ang mga kalakasan at kahinaan ng ating kabiyak. Binibigyan tayo ng Bibliya ng ilang tagubilin sa kung paano dapat ang ugnayan ng mag-asawa sa isa’t isa.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!