Mga Hari At Mga Propeta

Sinasabi sa atin ng mga makasaysayang aklat ng Mga Hari at Mga Cronica ang tungkol sa resulta ng hindi pagtanggap ng Israel sa Diyos bilang kanilang hari. Sa mga aklat na ito, makakahanap tayo ng mga kamangha-manghang babala sa mga buhay ng masasamang hari, at makakahanap tayo ng magagandang halimbawa sa mga buhay ng mga maka-Diyos na propetang tulad nina Elias at Eliseo. Sa 1 Mga Hari, natututunan natin ang tungkol sa paghahati sa kaharian ng mga tao na iyon. Sa 2 Mga Hari, natututunan natin ang mga detalye ng kanilang malulungkot na pagkabihag at ang grasya at pasensya ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!