Tatlong Katotohanan Ng Kasalanan at Tatlong Katotohanan Ng Kaligtasan

Marami tayong natututunan sa kapangyarihan ng pagkakasala sa buhay ni Haring David. Tulad ng itim na pelus na pinaglalagyan ng mga diyamante ng mang-aalahas, nagiging mas maningning ang tatlong katotohanan ng kaligtasan dahil sa madilim na kaparusahan, kapangyarihan, at kapalit ng kasalanan. Una, inalis ni Hesu-Kristo ang parusa sa kasalanan. Ikalawa, mas makapangyarihan ang Banal na Espiritu kaysa sa kapangyarihan ng kasalanan. Ang ikatlong katotohanan ng kaligtasan ay sa paningin ng Diyos, natatanggal ng kapatawaran ang mga bahid ng kasalanan.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!