Ang Pangangaral Ni Pablo

Sinubukan ni Pablo na iparating ang Ebanghelyo nang hindi nakakasakit sa Atenas, sa pamamagitan ng pagsisipi ng mga makatang Griyego at pagdadala ng mensahe tungkol sa kanilang hindi kilalang diyos, ngunit kaunti lamang ang naniwala. Kalaunan, makikita nating ipinapangaral ni Pablo ang Ebanghelyo sa mas simpleng paraan at hinahayaan niyang ang Diyos ang humatol sa tagapakinig. Pumunta si Pablo sa Jerusalem kahit na tiyak na malalagay siya sa peligro at magdurusa siya. Talagang ginawa ni Pablo ang lahat para sa Ebanghelyo, at, tulad ni Hesus, ginawa niyang pangunahing priyoridad ang pagmamahal sa mga naliligaw ng landas.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!