Kagalakan ng Kapatawaran

Ibinalik ng Diyos ang kaluluwa at kaharian ni Haring David kahit na nabigo siya sa moralidad at espirituwalidad. Ngunit nakatanggap lang ng kapatawaran at pagpapanumbalik ng Diyos si David pagkatapos niyang gawin ang tama sa pamamagitan ng pag-amin sa kanyang kasalanan, pagsisisi, at pangangakong susunod siya sa kalooban ng Panginoon. Tulad ni David, nakakaranas tayong lahat ng problema ng pagkakasala. Ang solusyon ng Diyos sa ating problema ng pagkakasala ay ang Kanyang kapatawaran.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!