Paano Gumawa ng Isang Alagad

Sa Mga Gawa, nagkaroon si Saulo na taga-Tarso, tagausig ng Iglesia, ng hindi malilimutang pagkatagpo sa Muling Nabuhay na Kristo, naging ang apostol na si Pablo siya at agad niyang sinimulang ipahayag si Hesus bilang Kristo. Naging misyonaryo, manunulat, at isa sa mga pinakamaimpluwensyang Kristiyano si Pablo! Binubuo ang kanyang paglilingkod ng pangangaral, gulo saanman siya magpunta, pambubugbog, pagkabilanggo, paglubog ng barko, mga himala, at libo-libong bagong sumasampalataya kay Hesus. Inilatag ni Pablo ang pundasyon para sa Iglesia habang tinutupad ang Pagpapasugo sa mga Alagad sa mga Hentil.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!