Pagsunod Ng Isang Pinahiran

Hindi sumusunod si Saul, ang unang hari ng Israel, kaya itinaboy siya ng Panginoon. Ang nangingibabaw na katangian sa buhay ni David ay ang pagiging masunurin, at gagawin niya ang lahat ng kalooban ng Diyos. Karaniwang pinakamainam na matuklasan ang tunay na tagumpay sa pribadong bahagi ng ating mga puso. Ang pinakadakilang hari ng Israel na si David ay isang pastol, musikero, mandirigma, pinuno, at kaibigan. Ang pinakamahalaga sa lahat, inilalarawan siya bilang tao na nais sundin ang kalooban ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!