Ang nakikitang mga palatandaan ng isang di-nakikitang Iglesia

Sa Mga Gawa, may pitong pattern ng Iglesia na nangyayari. 1. Pagbibigay: Bukas-palad na nagbabahagi ang mga sumasampalataya. 2. Pagsuway ng Mamamayan: Diyos ang kataas-taasang awtoridad. 3. Disiplina ng Iglesia: Inaalis nang kapansin-pansin ang mga nagsisinungaling sa Banal na Espiritu para mapanatiling dalisay at banal ang Iglesia. 4. Mga Kaloob: Mga espirituwal na kaloob para mapaglingkuran ang iglesia. 5. Pagkamartir: Si Esteban ang unang namatay dahil sa kanyang pananampalataya. 6. Simoniya: Mga nagtatangkang bilhin o impluwensyahan ang pamunuan gamit ang pera. 7. Paggaling: Karaniwan ang mga himala.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!