Ang Kaharian ng Diyos

Ano ang Kaharian ng Diyos? Sa Lumang Tipan, ang kaharian ng Diyos ay isang literal, makasaysayan, at aktuwal na lugar na pinamumunuan ng Diyos, kung saan nais ng Diyos na Siya lang ang tanging pinuno. Gayunpaman, hindi tinanggap ng mga tao ang Diyos bilang kanilang hari at humiling sila ng mga haring tao, na natanggap nila. Kadalasang malungkot ang resulta. Nagbibigay ito sa atin ng pananaw hinggil sa konsepto ng Kaharian ng Diyos at kung paano ito nauugnay sa Bagong Tipan at ating mga buhay.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!