Ang Mga Nakikitang Bakas ng Daliri ng Isang Di-nakikitang Iglesia

Ang Iglesia noong unang siglo at ang ating lokal na simbahan ngayon ay mayroon dapat sampung nakikitang katangian: Ebanghelismo – pagbabahagi sa Ebanghelyo sa lahat ng pagkakataon bilang paraan ng pamumuhay, Pagtuturo – espirituwal na paglago bilang resulta ng pag-aaral sa Banal na Kasulatan, Kapatiran – paglalaan ng panahon kasama ng iba, Pagsamba – pagsamba sa Panginoon, Pananalangin – oras kasama ang Diyos, Pagkakaisa – pagkakapare-pareho, Pagkakaiba – natatangi ang lahat ngunit nakakapagpalakas ang pagkakaiba-iba na iyon, Pagiging Marami – may mahigit isang pastor para sa gawain, Pakikiramay – tunay na pagmamalasakit sa isa’t isa, Pagkakapantay-pantay – pare-pareho ang lahat.

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!