Kuwentong – Pag-ibig ng Pagtubos

Ang aklat ni Ruth ay isang magandang kuwento ng pag-ibig na sumasalamin sa kaligtasan at sa ating relasyon sa Panginoong Hesu-Kristo. Sinasabi sa atin ng mga Banal na Kasulatan sa Luma at Bagong Tipan na nabubuklod tayo sa Kanya na parang babaeng ikakasal sa kanyang nobiyo. Sa Ruth, ang relasyong ito bilang Pag-ibig ng Pagtubos at batas ng manunubos ng kapwa ay sumasalamin sa mensahe ng grasya ng Diyos para sa sangkatauhan.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!