Ang Mga Gawa ni Kristo na Muling Nabuhay

Itinatala sa aklat ng Mga Gawa ang pagtatatag, pagsisimula, at gawain ng Iglesia sa pagsunod nito sa Pagpapasugo ng mga Alagad. Dumating ang ipinangakong Tagapagkalinga—ang Banal na Espiritu—upang manirahan sa mga sumasampalataya, na may mga palatandaan na walang katulad. Ipinapakita ni Lucas ang Layunin ng Iglesia, ang Pangako at ang Kapangyarihang ibinigay sa Iglesia, at ang Pagsasagawa na bunga ng Pangangaral ni Pedro. Walang katapusan ang Mga Gawa, kaya para na ring bahagi ang bawat sumasampalataya ng huling kabanata ngayon!

Aralin sa Audio:

Back to: Mga Gawa at Mga Taga-Roma

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!