Ang Huling Pagsasama-sama ng Mga Mananampalataya

Nagbahagi si Hesus ng mga malalim na katotohanan sa Kanyang mga alagad noong gabi bago Siya ipako sa krus, na tinatawag na Usapan sa Silid sa Itaas. Hinugasan ni Hesus, ang kanilang Panginoon at guro, ang mga paa ng Kanyang mga alagad at binigyan Niya sila ng bagong utos: ang mahalin ang isa’t isa. Inihambing Niya ang Kanyang sarili sa isang puno ng ubas at ang Kanyang mga alagad sa mga sanga, mga sanga na namumunga dahil sa buhay sa Puno ng Ubas. Ipinanalangin ni Hesus na mabuhay nang naaayon sa Kanya at sa isa’t isa ang Kanyang iglesia; na malaman at ipakita nila ang Kanyang pagmamahal.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!