BAWAT ISA AY NAKATAYO SA KANYA-KANYANG LUGAR

Kahit na nagtatago at takot si Gideon, ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Gideon na nasisiyahan Siya sa paggamit sa mga pinakamaliit, pinakamahina, at pinakakaraniwang tao para gumawa ng mga pambihirang himala, kapag handa at nangangako ang mga taong iyon na gagawin nila ang ipinapagawa sa kanila ng Diyos. Mahalaga kapag tinatawag ka ng Diyos para kumilos para sa Kanya na kumilos ka nang nababatid na ipinadala ka ng Diyos at na kasama mo ang Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!