Ang Pitong Bigkis Ng Pag-aasawa

Mabuting komunikasyon ang susi na makakatulong sa atin na panatilihin at palakasin ang mag-asawa para maitaguyod ang kanilang pag-iisa. Gaya ng pagpapanatili at paglinang natin sa ating relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Kanya sa panalangin at pakikinig sa Kanyang boses, dapat panatilihin at linangin ng mga mag-asawa ang kanilang relasyon sa isa’t isa. Ang komunikasyon ay parang pagbubukas ng ilaw sa ating relasyon, na maglalantad sa mga bagay na makakapinsala sa pag-iisa at maglalahad sa mga bagay na makakatulong sa ating maging mas malapit sa isa’t isa.

Aralin sa Audio:

Back to: Pamilya at Pag-aasawa

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!