HINDI KO KAYA, NGUNIT KAYA NI HESUS

Nagsisimula si Hesus sa pamamagitan ng pagtuturo sa Kanyang mga alagad ng walong asal—na tinatawag na “mga kaluwalhatian,” o “mga pinagpalang asal,” dahil nagsisimula ang bawat isa sa salitang “pinagpala.”Nangangako si Hesus na pagpapalain Niya ang alagad na mayroon ng bawat isa sa mga asal na ito. Ang salitang “pinagpala” ay maaaring nangangahulugang “masaya,” “espirituwal na masagana,” o “may biyaya.”Sa bawat asal, mayroon ding pangakong naglalarawan sa anyo ng pagpapalang ito na darating sa buhay ng alagad na iyon.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!