MGA HINDI PANGKARANIWANG BAGAY SA PAMAMAGITAN NG MGA PANGKARANIWANG TAO

Isinasaad sa aklat ng Mga Hukom ang pagkalugod ng Diyos sa paggawa ng mga pambihirang bagay sa pamamagitan ng mga lubhang pangkaraniwang tao na tulad natin. Nagbibigay sa atin ng pananaw at pag-asa ang mga pagsusuri sa karakter ng mga hukom na ito para sa mga panahon kung kailan nakakaramdam tayo na hindi tayo karapat-dapat o hindi tayo sapat para harapin ang mahihirap na hamon sa buhay. Sa pamamagitan ng pagtalikod at ng mga kahila-hilakbot na bunga nito, ipinapakita sa atin ng Diyos ang ilang kamangha-manghang katotohanan tungkol sa pagpaparangal Niya sa katapatan at pagtupad Niya ng mga layunin para sa Kanyang bayan.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!