MGA PAGHIHIRAP NA MARARANASAN SA PAGTALIKOD SA DIYOS

Sinasaklaw ng aklat ng Mga Hukom ang 400 taon pagkatapos masakop ang Lupang Pangako at pagkatapos sabihin ng mga Israelita na Paglilingkuran namin ang Panginoong Diyos at susundin namin Siya. Gayunpaman, sa panahong ito sa kasaysayan ng mga Hebreo, ginawa ng lahat ng tao ang tama ayon sa sarili niyang mga mata. Nangako ka na bang uunahin mo ang Diyos sa buhay mo, at winasak mo lang ang pangakong iyon? Ganoon ang ginawa ng mga Israelita pagkatapos nilang manirahan sa Canaan, at hindi lang isang beses kundi pitong beses!

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!