BAKIT NATIN PAG-AARALAN ANG KASAYSAYANG HEBREO

Masasabi nating mga libro ng kasaysayan ang unang labimpitong aklat ng Lumang Tipan. Kaya bakit natin dapat pag-aralan ang mahabang kasaysayan ng munting bayan ng Israel? Isang dahilan ang paghahanap ng mga halimbawa at babala. Noong sinunod ng mga Hebreo ang Salita ng Diyos, pinagpala sila ng Diyos, at nagsisilbi silang mga halimbawa para sa atin. Noong sumuway sila, isinumpa sila ng Diyos, at nagsisilbing mga babala ang kanilang mga buhay para sa atin.

Aralin sa Audio:

Back to: Kasaysayan: Mga Hukom – Ester

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!