Maipanganak na Muli: Ano, Bakit at Paano?

Ang unang naitalang himala ni Hesus ay ang paggawa ng anak mula sa tubig. Sinisimbolo nito ang mangyayari kapag naniniwala tayo sa Kanya. Kinukuha Niya ang ordinaryo at binabago tayo sa pamamagitan ng himala—bagong pagsilang. Maraming naniwala noong gumawa ng mga himala si Hesus, ngunit hindi sila sumunod sa Kanya. Sa Juan 3, lumapit si Nicodemus kay Hesus isang gabi para magtanong sa Kanya. Sinabihan ni Hesus ang guro na ito na ang tanging paraan para masilayan ang kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng muling pagsilang. Lubusang nilinaw ni Hesus na Siya ang tanging Anak at tanging solusyon ng Diyos.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!