Ang Mga Palaisipan sa Mensahe ni Juan

Natatangi sa maraming paraan ang Ebanghelyo ni Juan: ang mga layunin nito, estilo ng pagkakasulat nito, at mga nilalaman nito ay naiiba sa iba pang ebanghelyo. Partikular na nakatuon ang ebanghelyo ni Juan sa mga taong hindi naniniwala, upang magkaroon sila ng pananampalataya. Sinasagot ni Juan ang mga pangunahing tanong sa bawat kabanata: Sino si Hesus, Ano ang pananampalataya, at Ano ang buhay? Nagtatala siya ng maraming palatandaan o himala na nagpapasigla at nagpapalakas sa pananampalataya at nagpapatunay na Anak ng Diyos si Hesus.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!