Pagpapasya para kay Hesus

Pagkatapos magbigay ng tatlong panawagan para sa paninindigan, na nagtapos sa Gintong Aral, nagbibigay na ngayon si Hesus ng mahirap na paanyaya. Isa itong panawagang humahamong maging naninindigang alagad, solusyon at sagot at makipag-ugnayan sa mundo para sa Kanya. Isa itong tukoy na hamon na nagtatanong ng “Magiging bahagi ka ba ng problema o ng solusyon?”

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!