Ang Paglapit at Paghayo ng mga Alagad

Sinabihan ni Hesus ang Kanyang mga tagasunod na mangakong “tumingin sa itaas.”Sa ganoong paraan natin matatanggap ang mga espirituwal na turo at prinsipyo na mula sa Diyos. Gumamit si Hesus ng mga pandiwang nagsasaad ng patuloy na pagkilos para sa “nagtatanong, naghahangad, at kumakatok” upang hamunin ang Kanyang mga alagad na patuloy at magtiyagang tumingin sa itaas. Ang paghahangad ay paulit-ulit at matinding pagtatanong, at ang pagkatok ay paulit-ulit at matinding paghahangad. Sinasabihan ni Hesus ang Kanyang mga alagad na maging mga taong may matinding paniniwala sa Diyos. Ipinangako Niya na makakatanggap ng sagot ang lahat ng magtatanong, maghahangad, at kakatok sa ganitong paraan. Pagkatapos, ibinuod ni Hesus ang Kanyang turo sa etika sa isang pangungusap: “Gawin sa iba ang gusto mong gawin nila sa iyo.”Ito ang tinatawag na Gintong Aral.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!