Kaisipang Kristiyano

Marami sa mga parabula ni Hesus ang nagtuturo sa atin kung paano pag-aralan at tugunan ang Kanyang mga turo. Gumamit si Hesus ng mga talinhaga mula sa karaniwang buhay sa araw-araw na maiintindihan ng Kanyang mga tagapakinig. Gayunpaman, tinanggihan ng karamihan sa mga pinuno ng relihiyon ang Kanyang mga turo at tinutulan nila ang Kanyang ginagawa. Sa pamamagitan ng mga talinhaga at larawan, tulad ng bagong alak sa bagong sisidlan o bagong materyal para sa pag-aayos ng kasuotan, ipinapakita sa atin ni Hesus kung paano dinggin at sundin ang Kanyang Salita. Ginawa ang mga turo ni Hesus para baguhin ang ating mga isip, buhay, at prinsipyo.

Aralin sa Audio:

Back to: Lucas at Juan

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!