MGA ALA-ALA NG HIMALA

Sa buong Deuteronomio, sa mga sermon ni Moses, may mariing pagpapahalaga sa pagsunod sa Salita ng Diyos. Noong sinunod ng Israel ang mga batas ng Diyos, pinagpala Niya sila. Noong sumuway sila sa mga batas ng Diyos, hindi sila nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Sa isa sa mga huling sermon ni Moses, sinasabihan niya tayo na hindi tayo pinagpapala ng Diyos dahil mabuti tayo. Pinagpapala tayo ng Diyos dahil mabuti Siya at dahil mahal Niya tayo. Iyon ang ibig sabihin ng grasya.

Aralin sa Audio:

Back to: Levitico – Josue

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!