Ang Kahusayang Espiritual

Isa sa mga dahilan kung bakit napakaraming problema ng mga tao ay dahil hindi tama ang kanilang mga prinsipyo. Nabubuhay nang may mga tamang prinsipyo ang mga alagad na may mga tamang asal. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagiging asin at liwanag sa mundo; batay ang kanilang mga priyoridad sa mga yamang panghabambuhay at hindi sa mga yaman sa lupa.

Aralin sa Audio:

Back to: Sermon sa Bundok

Leave a Reply

Maligayang Pagdating

Maligayang pagdating! Nakarating ka sa isang libreng page ng sanggunian para sa Bibliya. Alamin kung paano magsimula!